Nieuwe huisstijl en website

Wij zijn trots op onze nieuwe huisstijl en de nieuwe website! Vol vertrouwen gaan we hiermee de toekomst tegemoet, zichtbaar, herkenbaar en vindbaar.

Vergaderdata 2023 bekend

Vergaderdata 2023

Op de laatste bestuursvergadering van 2022 zijn de vergaderdata in 2023 vastgesteld. Het bestuur van Stichting Steunfonds komt samen op:

Aanvragen die volledig en op tijd via het aanvraagformulier zijn ingediend, worden tijdens de eerstvolgende vergadering behandeld. 

Bestuursuitbreiding

Ronald Witte en Marcel Dalinghaus zijn per 1 juli 2022 toegetreden tot het bestuur. Met hun financiële en administratieve kennis en achtergrond is het bestuur nu weer compleet.