Doe een aanvraag

LUX: 'het Haagse Woord'

In 2021 organiseerde LUX Den Haag een zestal 'lekenpreken' omlijst door muziek, reflectie en verbinding. Lees hoe oude Bijbelverhalen verbonden zijn met de actualiteit en ontdek welke bekende sprekers hun gedachten hebben gedeeld tijdens 'het Haagse Woord'.

Oude woorden voor vandaag

Een terugblik op een van de projecten die in 2021 financiële steun heeft ontvangen van Stichting Steunfonds: LUX Den Haag organiseerde de serie 'het Haagse Woord'. LUX is een pioniersplek van de PKN Den Haag. Met de serie 'het Haagse Woord' heeft LUX oude Bijbelverhalen verbonden met de actualiteit en een plaats gegeven in de gedachten van een nieuwe generatie.

Bekende spreker met een persoonlijke reflectie

Oude Bijbelverhalen zijn niet meer zo bekend als deze ooit waren. Zeker onder de generatie jongvolwassenen - twintigers en dertigers, studenten en jonge professionals - zijn de oude woorden weggezakt of zelfs geheel onbekend. De lekenpreken in de serie 'het Haagse Woord' gaan op basis van deze oude verhalen en de thema's die hierin terugkomen op zoek naar gelijkenissen met de actualiteit. Tijdens elke bijeenkomst deelde een bekende spreker zijn of haar persoonlijke gedachten of reflecties aan de hand van een Bijbelverhaal. De sprekers waren:

  • Mounir Samuel, politicoloog en theatermaker. Hij sprak aan de hand van 1 Korinthe 13 over het thema liefde
  • Don Ceder, Tweede Kamerlid en voormalig advocaat. Hij sprak aan de hand van Mattheüs 6:24-34 over prioriteiten
  • Judith Kadee, conservator museum Esher in het Paleis. Zij sprak aan de hand van Genesis 11:1-9 over de Toren van Babel
  • Sander Heijne, journalist, programmamaker en historicus. Hij sprak aan de hand van Marcus 11:11-16 over de tempelreiniging door Jezus
  • Toske Andreoli, filosoof en schrijver. Zij sprak aan de hand van Deuteronomium 5:12-14 over het belang van rust
  • Robert van Asten, wethouder gemeente Den Haag. Hij sprak aan de hand van Mattheüs 25:31-45 over milieu en duurzaamheid

    Gastspreker Don Ceder tijdens zijn 'lekenpreek'

Persoonlijke reflectie en verbinding

De bijeenkomsten van 'het Haagse Woord' zijn het best te omschrijven als een tussenvorm van kerkdienst en interactieve lezing. De 'lekenpreek' door een bekende gast werd telkens ingeleid door het betreffende Bijbelverhaal en afgesloten met een vraag of stelling. In stilte werd bezoekers ruimte geboden voor een korte persoonlijke reflectie op de preek en vraag of stelling. Maar ook verbinding met de mensen om je heen en het delen van gedachten vormde een essentieel onderdeel van elke bijeenkomst. Daarnaast was er ruimte voor muziek, een 'zegen' en (christelijke) rituelen zoals het aansteken van een kaarsje, voor wie daar behoefte aan had. Afsluitend vond een borrel plaats, om na te praten en elkaar te ontmoeten.

Fysieke bijeenkomsten en LUX podcast

Tussen mei en november 2021 vonden vijf fysieke bijeenkomsten plaats waar een groep van 25-30 jongvolwassenen konden delen wat er in hen leeft, elkaar konden ontmoeten en ruimte vonden voor persoonlijke reflectie. Door een coronalockdown kon de laatste bijeenkomst helaas niet fysiek doorgaan. In plaats hiervan vond een zeer succesvolle digitale sessie plaats. Ook alle andere sessies konden online worden gevolgd, met overweldigd succes. In totaal hebben maar liefst meer dan 400 luisteraars de bijeenkomsten online gevolgd.

Benieuwd naar de bijeenkomsten? Luister hier zelf naar de podcast 'Het Haagse Woord'

 

Ook financiële steun voor jouw project aanvragen?

Stichting Steunfonds kent meerdere keren per jaar financiële steun toe. Ben jij vrijwilliger of betrokken bij een organisatie die gericht is op de vorming en ontwikkeling van jeugd en jongeren en op zoek naar financiële ruimte om jouw project te realiseren? Op onze informatiepagina lees je welke projecten kans van slagen hebben bij Stichting Steunfonds.

Let op: het indienen van een aanvraag geeft geen garantie op toekenning. Het bestuur beoordeelt elke aanvraag individueel en bekijkt zorgvuldig of aan de gestelde vereisten voldaan wordt. Over het besluit wordt niet gecorrespondeerd.

Foto's

Bekijk andere projecten

cross