Eindverslag en financiële verantwoording delen

Eindverslag en financiële verantwoording al gedeeld?

In 2022 en 2023  heeft Stichting Steunfonds opnieuw vele vrijwilligersorganisaties en jeugd- en jongerenprojecten middels een financiële bijdrage op weg geholpen. Zodra het beoogde project is uitgevoerd dient een financiële verantwoording en eindverslag gedeeld te worden.

Is jouw organisatie hier nog niet aan toegekomen? Deel deze dan alsnog zo snel mogelijk met het bestuur.

Waarom vragen we je om een eindverslag te delen?

Stichting Steunfonds hoort graag terug hoe jouw project heeft bijgedragen aan de vorming en ontwikkeling van jeugd en jongeren. Wij lezen altijd met erg veel plezier hoe de beoogde plannen tot leven zijn gekomen. Bovendien delen we regelmatig een terugblik op projecten die eerder al financiële steun hebben ontvangen. Een terugblik op de prachtige initiatieven waar Stichting Steunfonds aan bijgedragen heeft biedt niet alleen inspiratie voor andere vrijwilligers, het geeft ook goed beeld van het soort project dat Stichting Steunfonds kan ondersteunen.

Is het delen van een financiële verantwoording verplicht?

Na afronding van het beoogde project verwacht Stichting Steunfonds een financiële verantwoording. Dit is een voorwaarde waarop de financiële steun wordt toegekend. Wij vinden het belangrijk dat de financiële bijdrage ook echt daar terechtkomt waar die bedoeld is. De verantwoording hoeft geen professionele verklaring te zijn. Wat we wel vragen? Transparantie over de besteding van de financiële steun.

Sluitingdatum nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvraag indienen? Doe dit uiterlijk 22 september

Op 3 oktober 2023 vindt de eerstvolgende bestuursvergadering plaats. Wil je een aanvraag indienen en op korte termijn terugkoppeling over het besluit? Zorg dan dat de volledig ingevulde online aanvraag uiterlijk 22 september 2023 is ingediend. Het bestuur zal tijdens de eerstvolgende vergadering uitsluitend op tijd ingediende aanvragen behandelen. Aanvragen die na 22 september binnenkomen, worden behandeld in de volgende periode.

Voldoet jouw project aan de voorwaarden?

Niet ieder project komt in aanmerking voor financiële ondersteuning door Stichting Steunfonds. Zo kent het bestuur doorgaans geen financiële bijdrage toe aan salariskosten van (project)medewerkers. Ook verleent Stichting Steunfonds geen financiële steun aan individuen of een beperkte groep. Om teleurstellingen te voorkomen, raadt het bestuur met klem aan om voor het indienen van een aanvraag alle voorwaarden te checken op de informatiepagina.

Let op: iedere aanvraag wordt met zorg bekeken en besproken door het bestuur. Het indienen van een aanvraag geeft geen garantie op toekenning van een financiële bijdrage. Over het genomen besluit wordt niet gecorrespondeerd. 

Meer info?

Onderaan onze informatiepagina hebben we de antwoorden op veelgestelde vragen op een rij gezet. Zo lees je onder meer hoe lang het duurt voor je uitsluitsel krijgt over jouw aanvraag. Ook vind je hier een globaal overzicht van de informatie die het bestuur nodig heeft om jouw aanvraag te kunnen beoordelen. Heb je aanvullende vragen, neem dan gerust contact op met het bestuur.

Herbenoeming bestuursleden

Secretaris en penningmeester herbenoemd

Tijdens de bestuursvergadering van 24 mei jl. is ingestemd met de herbenoeming van secretaris W.M.A. (Wilma) der Weduwe-de Groot en penningmeester J.M. (Hans) van Domburg. Zij zullen per 1 juli 2023 hun vrijwillige bestuursfunctie voortzetten voor een periode van vier jaar.

"Ik vind het mooi om te zien welke projecten steeds weer worden opgezet om de jeugd en daarmee de samenleving vooruit te helpen. Het is fijn dat ik als bestuurslid van Stichting Steunfonds daaraan ook een bescheiden bijdrage kan en mag leveren. Daarmee ga ik dan ook graag nog 4 jaar door." - Wilma, secretaris

"Vrijwilligers werken vanuit hun hart. Er zijn in Nederland gelukkig heel veel vrijwilligers en al die vrijwilligers doen 'iets goeds'. Wat is er nou mooier dan het ondersteunen van deze vrijwilligers bij hun projecten, vanuit mijn rol als bestuurslid bij Stichting Steunfonds. Het is mooi om te zien hoeveel projecten hiervan bijdragen aan het bijzondere doel van Stichting Steunfonds, de ontwikkeling en vorming van jeugd en jongeren. Ik kan als bestuurslid echt blij worden als we een terugkoppeling krijgen van een geslaagde activiteit waaraan wij financiële steun hebben verleend. Weer bijgedragen aan een stukje “hemel op aarde”. Ik kijk dan ook uit naar alle aanvragen de komende 4 jaar." - Hans, penningmeester

Financiële steun toegekend

Vijftal aanvragen voor financiële steun toegekend

Bij de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur alle - op tijd ingediende - aanvragen besproken en beoordeeld. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad over het genomen besluit. Een vijftal projecten en/of organisaties ontvangt deze periode financiële ondersteuning van Stichting Steunfonds.

Eerstvolgende sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Op 26 juli a.s. zal het bestuur samenkomen om alle nieuw ingediende aanvragen te beoordelen. Uitsluitend aanvragen die via het online aanvraagformulier op uiterlijk 16 juli ingediend zijn, zullen worden behandeld. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseert het bestuur om vooraf altijd goed de informatiepagina door te lezen.

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvraag indienen? Doe dit uiterlijk 15 mei

Op 24 mei 2023 vindt de eerstvolgende bestuursvergadering plaats. Aanvragen die uiterlijk 15 mei 2023 zijn ingediend via het online aanvraagformulier, zullen door het bestuur besproken worden. Let op: alleen volledig ingevulde digitale aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Alle aanvragen die na deze datum aangeleverd worden, komen in de bestuursvergadering van 26 juli 2023 aan bod.

Check of jouw project aan de voorwaarden voldoet

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning door Stichting Steunfonds, dient een project aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo is het alleen mogelijk om een bijdrage te ontvangen als het gaat om een project ten behoeve van de vorming en ontwikkeling van kinderen of jongeren. De snelle voorwaardencheck helpt je bepalen of het indienen van een aanvraag voor jouw project mogelijk is.

Let op: iedere aanvraag wordt apart beoordeeld door het bestuur. Het indienen van een aanvraag geeft geen garantie op toekenning van een financiële bijdrage. 

Meer info?

Op onze informatiepagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Zo lees je hier meer over praktische zaken zoals de termijn waarop een terugkoppeling volgt na het indienen van een aanvraag, hoelang het duurt voor je over de financiële bijdrage kan beschikken en de (financiële) verantwoording van de besteding van toegekende steun.

Bestuursmededelingen

Ingediende aanvragen behandeld

Op 24 maart 2023 is het bestuur van Stichting Steunfonds samengekomen om alle ingediende aanvragen te behandelen. Als bestuur zijn wij erg blij te zien dat er dit keer veel aanvragen zijn binnengekomen om de vorming van jeugd en jongeren financieel te ondersteunen. De ingediende aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld door de bestuursleden. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad of financiële ondersteuning is toegekend.

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 24 mei 2023. Nieuwe aanvragen dienen uiterlijk 15 mei 2023 ingediend te zijn via het aanvraagformulier. Alle aanvragen die na deze datum binnenkomen worden behandeld op de daaropvolgende vergadering van 26 juli.

Jaarstukken 2022 afgerond

Stichting Steunfonds maakt na afloop van ieder kalenderjaar bekend aan hoeveel projecten een financiële bijdrage is toegekend. Ook de totaalsom aan financiële ondersteuning is terug te vinden in ons financieel overzicht.

Technische problemen

Helaas ondervinden sommige websitebezoekers momenteel problemen bij het indienen van een aanvraag. Aan een oplossing voor dit probleem wordt hard gewerkt. Mocht het indienen van een aanvraag niet lukken, probeer het dan later nog eens. Houd het probleem aan, neem dan contact op voor verdere ondersteuning.

 

Voorzitter Jan Kraus herbenoemd

Nieuwe termijn voorzitter Jan Kraus

Per 1 januari 2023 is Jan Kraus opnieuw benoemd als voorzitter van Stichting Steunfonds. Deze herbenoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvraag indienen? Doe dit uiterlijk 10 maart

Op 24 maart 2023 vindt de eerstvolgende bestuursvergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden nieuw binnengekomen aanvragen behandeld. De sluitingsdatum voor het indienen van nieuwe aanvragen is 10 maart 2023. Aanvragen die binnenkomen ná deze datum worden op de volgende bestuursvergadering behandeld.

Let op: alleen volledig ingevulde digitale aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Meer informatie?

Voor antwoorden op veelgestelde vragen en verdere informatie over het indienen van een aanvraag, kun je terecht op onze informatiepagina. Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen, neem dan contact op. Jouw vraag komt dan bij onze bestuursleden terecht, die jouw vraag zo snel mogelijk oppakken.

Fijne feestdagen

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een mooi 2023!