Bestuursmededelingen

Ingediende aanvragen behandeld

Op 24 maart 2023 is het bestuur van Stichting Steunfonds samengekomen om alle ingediende aanvragen te behandelen. Als bestuur zijn wij erg blij te zien dat er dit keer veel aanvragen zijn binnengekomen om de vorming van jeugd en jongeren financieel te ondersteunen. De ingediende aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld door de bestuursleden. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad of financiële ondersteuning is toegekend.

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 24 mei 2023. Nieuwe aanvragen dienen uiterlijk 15 mei 2023 ingediend te zijn via het aanvraagformulier. Alle aanvragen die na deze datum binnenkomen worden behandeld op de daaropvolgende vergadering van 26 juli.

Jaarstukken 2022 afgerond

Stichting Steunfonds maakt na afloop van ieder kalenderjaar bekend aan hoeveel projecten een financiële bijdrage is toegekend. Ook de totaalsom aan financiële ondersteuning is terug te vinden in ons financieel overzicht.

Technische problemen

Helaas ondervinden sommige websitebezoekers momenteel problemen bij het indienen van een aanvraag. Aan een oplossing voor dit probleem wordt hard gewerkt. Mocht het indienen van een aanvraag niet lukken, probeer het dan later nog eens. Houd het probleem aan, neem dan contact op voor verdere ondersteuning.

 

Voorzitter Jan Kraus herbenoemd

Nieuwe termijn voorzitter Jan Kraus

Per 1 januari 2023 is Jan Kraus opnieuw benoemd als voorzitter van Stichting Steunfonds. Deze herbenoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvraag indienen? Doe dit uiterlijk 10 maart

Op 24 maart 2023 vindt de eerstvolgende bestuursvergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden nieuw binnengekomen aanvragen behandeld. De sluitingsdatum voor het indienen van nieuwe aanvragen is 10 maart 2023. Aanvragen die binnenkomen ná deze datum worden op de volgende bestuursvergadering behandeld.

Let op: alleen volledig ingevulde digitale aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Meer informatie?

Voor antwoorden op veelgestelde vragen en verdere informatie over het indienen van een aanvraag, kun je terecht op onze informatiepagina. Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen, neem dan contact op. Jouw vraag komt dan bij onze bestuursleden terecht, die jouw vraag zo snel mogelijk oppakken.

Fijne feestdagen

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een mooi 2023!