Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Op 5 april a.s. komt het bestuur van Stichting Steunfonds weer bijeen. Alle volledige en juist ingediende aanvragen die uiterlijk 29 maart zijn binnengekomen, zullen worden behandeld. Let op: het indienen van een aanvraag geeft geen garantie op toekenning van financiële ondersteuning.

Het bestuur verzoekt iedereen om voor het indienen van een aanvraag zorgvuldig de informatiepagina door te nemen. Hierop is meer informatie te vinden over de besluitvorming en de regels, criteria en uitgangspunten voor het toekennen van financiële steun door Stichting Steunfonds.

Doe een aanvraag!

Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2024

Het bestuur van Stichting Steunfonds wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond nieuwjaar!

Stichting Steunfonds hoopt ook in 2024 weer veel vrijwilligers en organisaties die zich bezig houden met de vorming en begeleiding van jeugd en jongeren, te kunnen ondersteunen met een financiële bijdrage.

Vergaderdata 2024

Vergaderdata 2024 vastgesteld

In de laatste bestuursvergadering van 2023 zijn de vergaderdata van aankomend jaar vastgesteld. Het bestuur komt in 2024 samen op:

Aanvragen moeten uiterlijk 10 dagen voor de bestuursvergadering volledig zijn ingediend via het digitale aanvraagformulier. Aanvragen die later of onvolledig binnenkomen, worden door het bestuur op een later moment in behandeling genomen. Nieuwe aanvragen moeten voor de eerste bestuursvergadering van 2024 uiterlijk 28 januari binnen zijn.

Oproep: eindverslag delen

Eindverslag en financiële verantwoording al gedeeld?

In 2022 en 2023  heeft Stichting Steunfonds opnieuw vele vrijwilligersorganisaties en jeugd- en jongerenprojecten middels een financiële bijdrage op weg geholpen. Zodra het beoogde project is uitgevoerd dient een financiële verantwoording en eindverslag gedeeld te worden.

Is jouw organisatie hier nog niet aan toegekomen? Deel deze dan alsnog zo snel mogelijk met het bestuur.

Waarom vragen we je om een eindverslag te delen?

Stichting Steunfonds hoort graag terug hoe jouw project heeft bijgedragen aan de vorming en ontwikkeling van jeugd en jongeren. Wij lezen altijd met erg veel plezier hoe de beoogde plannen tot leven zijn gekomen. Bovendien delen we regelmatig een terugblik op projecten die eerder al financiële steun hebben ontvangen. Een terugblik op de prachtige initiatieven waar Stichting Steunfonds aan bijgedragen heeft biedt niet alleen inspiratie voor andere vrijwilligers, het geeft ook goed beeld van het soort project dat Stichting Steunfonds kan ondersteunen.

Is het delen van een financiële verantwoording verplicht?

Na afronding van het beoogde project verwacht Stichting Steunfonds een financiële verantwoording. Dit is een voorwaarde waarop de financiële steun wordt toegekend. Wij vinden het belangrijk dat de financiële bijdrage ook echt daar terechtkomt waar die bedoeld is. De verantwoording hoeft geen professionele verklaring te zijn. Wat we wel vragen? Transparantie over de besteding van de financiële steun.

Financiële steun toegekend

Financiële steun toegekend aan vijf projecten

Tijdens de bestuursvergadering van 3 oktober jl. heeft het bestuur zorgvuldig de nieuw ingediende aanvragen beoordeeld. Aan vijf nieuwe projecten is een financiële bijdrage toegezegd. Stichting Steunfonds heeft hen hierover bericht.

Deadline nieuwe aanvragen

De eerstvolgende en gelijk alweer de laatste bestuursvergadering van dit jaar staat gepland op 22 november 2023. Het bestuur benadrukt dat vrijwilligers en organisaties die in aanmerking willen komen voor financiële steun van Stichting Steunfonds, uiterlijk op 15 november hun aanvraag ingediend moeten hebben. Aanvragen die na 15 november binnenkomen bij het bestuur, worden pas weer tijdens de eerste vergadering van 2024 behandeld.

Tip: doe de snelle voorwaardencheck!

Stichting Steunfonds verleent al sinds 1956 financiële steun aan projecten en activiteiten gericht op de vorming van jeugd en jongeren. Ondanks de brede mogelijkheden, stelt Stichting Steunfonds wel een aantal voorwaarden aan projecten en organisaties die in aanmerking willen komen voor financiële steun. Doe onze snelle voorwaardencheck en ontdek in zeven korte stappen of jouw project kans van slagen heeft.

Let op: het indienen van een aanvraag geeft geen garantie op toekenning van financiële steun. Het bestuur beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk en met de grootst mogelijke aandacht. Over het genomen besluit wordt niet gecorrespondeerd.

Liever eerst nog even verder lezen?

Op onze informatiepagina lees je onder meer hoe een aanvraag indienen werkt, welke informatie je moet aanleveren en hoe lang het bijvoorbeeld duurt voor je uitsluitsel krijgt over het genomen besluit.

Herbenoeming bestuursleden

Secretaris en penningmeester herbenoemd

Tijdens de bestuursvergadering van 24 mei jl. is ingestemd met de herbenoeming van secretaris W.M.A. (Wilma) der Weduwe-de Groot en penningmeester J.M. (Hans) van Domburg. Zij zullen per 1 juli 2023 hun vrijwillige bestuursfunctie voortzetten voor een periode van vier jaar.

"Ik vind het mooi om te zien welke projecten steeds weer worden opgezet om de jeugd en daarmee de samenleving vooruit te helpen. Het is fijn dat ik als bestuurslid van Stichting Steunfonds daaraan ook een bescheiden bijdrage kan en mag leveren. Daarmee ga ik dan ook graag nog 4 jaar door." - Wilma, secretaris

"Vrijwilligers werken vanuit hun hart. Er zijn in Nederland gelukkig heel veel vrijwilligers en al die vrijwilligers doen 'iets goeds'. Wat is er nou mooier dan het ondersteunen van deze vrijwilligers bij hun projecten, vanuit mijn rol als bestuurslid bij Stichting Steunfonds. Het is mooi om te zien hoeveel projecten hiervan bijdragen aan het bijzondere doel van Stichting Steunfonds, de ontwikkeling en vorming van jeugd en jongeren. Ik kan als bestuurslid echt blij worden als we een terugkoppeling krijgen van een geslaagde activiteit waaraan wij financiële steun hebben verleend. Weer bijgedragen aan een stukje “hemel op aarde”. Ik kijk dan ook uit naar alle aanvragen de komende 4 jaar." - Hans, penningmeester

Financiële steun toegekend

Vijftal aanvragen voor financiële steun toegekend

Bij de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur alle - op tijd ingediende - aanvragen besproken en beoordeeld. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad over het genomen besluit. Een vijftal projecten en/of organisaties ontvangt deze periode financiële ondersteuning van Stichting Steunfonds.

Eerstvolgende sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Op 26 juli a.s. zal het bestuur samenkomen om alle nieuw ingediende aanvragen te beoordelen. Uitsluitend aanvragen die via het online aanvraagformulier op uiterlijk 16 juli ingediend zijn, zullen worden behandeld. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseert het bestuur om vooraf altijd goed de informatiepagina door te lezen.

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvraag indienen? Doe dit uiterlijk 15 mei

Op 24 mei 2023 vindt de eerstvolgende bestuursvergadering plaats. Aanvragen die uiterlijk 15 mei 2023 zijn ingediend via het online aanvraagformulier, zullen door het bestuur besproken worden. Let op: alleen volledig ingevulde digitale aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Alle aanvragen die na deze datum aangeleverd worden, komen in de bestuursvergadering van 26 juli 2023 aan bod.

Check of jouw project aan de voorwaarden voldoet

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning door Stichting Steunfonds, dient een project aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo is het alleen mogelijk om een bijdrage te ontvangen als het gaat om een project ten behoeve van de vorming en ontwikkeling van kinderen of jongeren. De snelle voorwaardencheck helpt je bepalen of het indienen van een aanvraag voor jouw project mogelijk is.

Let op: iedere aanvraag wordt apart beoordeeld door het bestuur. Het indienen van een aanvraag geeft geen garantie op toekenning van een financiële bijdrage. 

Meer info?

Op onze informatiepagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Zo lees je hier meer over praktische zaken zoals de termijn waarop een terugkoppeling volgt na het indienen van een aanvraag, hoelang het duurt voor je over de financiële bijdrage kan beschikken en de (financiële) verantwoording van de besteding van toegekende steun.

Bestuursmededelingen

Ingediende aanvragen behandeld

Op 24 maart 2023 is het bestuur van Stichting Steunfonds samengekomen om alle ingediende aanvragen te behandelen. Als bestuur zijn wij erg blij te zien dat er dit keer veel aanvragen zijn binnengekomen om de vorming van jeugd en jongeren financieel te ondersteunen. De ingediende aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld door de bestuursleden. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad of financiële ondersteuning is toegekend.

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 24 mei 2023. Nieuwe aanvragen dienen uiterlijk 15 mei 2023 ingediend te zijn via het aanvraagformulier. Alle aanvragen die na deze datum binnenkomen worden behandeld op de daaropvolgende vergadering van 26 juli.

Jaarstukken 2022 afgerond

Stichting Steunfonds maakt na afloop van ieder kalenderjaar bekend aan hoeveel projecten een financiële bijdrage is toegekend. Ook de totaalsom aan financiële ondersteuning is terug te vinden in ons financieel overzicht.

Voorzitter Jan Kraus herbenoemd

Nieuwe termijn voorzitter Jan Kraus

Per 1 januari 2023 is Jan Kraus opnieuw benoemd als voorzitter van Stichting Steunfonds. Deze herbenoeming geldt voor een periode van vier jaar.