Doe een aanvraag

Over ons

Stichting Steunfonds heeft als doel om financiële steun te verlenen aan personen en organisaties die zich bezig houden met de vorming en begeleiding van jeugd en jongeren.

De stichting

Stichting Steunfonds is in 1956 opgericht door mr. F.L. Jurgens. Destijds werd een vermogen van fl. 500.000 ingelegd. Het doel was om daarmee financiële steun te verlenen aan personen en organisaties die zich vanuit een christelijke grondslag bezig houden met de vorming en begeleiding van jeugd en jongeren.

In de loop der jaren is de stichting meegegroeid met de veranderende samenleving. Het doel is altijd hetzelfde gebleven, gebaseerd op het christelijk gedachtegoed. Maar er wordt niet meer als eis gesteld dat een project wordt georganiseerd vanuit een christelijke grondslag. Bij de laatste statutenwijziging is de doelgroep breder geformuleerd tot "mensen van goede wil".

Onder de vorming en begeleiding van jeugd en jongeren wordt het volgende verstaan:

  1. Het organiseren van projecten voor de brede vorming van jeugd en jongeren
  2. Het organiseren van activiteiten voor en door jongerenbegeleiders en jeugdwerkers ten dienste van hun eigen brede vorming
  3. Het verkleinen van sociaal-maatschappelijke barrières die vorming belemmeren.

Het bestuur

De bestuursleden doen hun werk allemaal op vrijwillige basis. Zij dragen de doelstelling van de stichting een warm hart toe en besteden een deel van hun vrije tijd graag aan de beoordeling van vrijwilligersinitiatieven die de wereld van jongeren hoopvoller maken.
De bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding.

Bestuurssamenstelling (1 juli 2022):
J.D.J. (Jan) Kraus, voorzitter
W.M.A. (Wilma) der Weduwe-de Groot, secretaris
J.M. (Hans) van Domburg, penningmeester
R.C.P.M. (Ronald) Witte, lid
M.R.M. (Marcel) Dalinghaus, lid

Financieel overzicht

Door zorgvuldig beleggen is het ingelegd vermogen in de loop der jaren fors gegroeid. De kosten zijn steeds zo laag mogelijk gehouden. De stichting heeft geen personeel in dienst. Mede daardoor hebben we aan veel mooie projecten financieel kunnen bijdragen:

  • In 2023 is een totaalbedrag van bijna € 70.000 toegekend aan 34 projecten
  • In 2022 is een totaalbedrag van € 56.500 toegekend aan 23 projecten
  • In 2021 is een totaalbedrag van € 91.898 toegekend aan 28 projecten
  • In 2020 is een totaalbedrag van € 56.159 toegekend aan 19 projecten
  • In 2019 is een totaalbedrag van € 33.725 toegekend aan 11 projecten
Double-click to edit button text.
crosscross-circle