Doe een aanvraag

Stichting Steunfonds

Voor financiële steun bij de vorming en ontwikkeling van jeugd en jongeren

Organiseer jij activiteiten die gericht zijn op de vorming van jeugd en jongeren en ben je op zoek naar financiële ondersteuning? Wij helpen graag.

Wij investeren in

Jeugd en jongeren

Hierbij gaat het om brede vormingsactiviteiten voor kinderen en jongeren tot 30 jaar

Vorming van begeleiders

Activiteiten voor en door volwassenen ten dienste van de brede vorming

Wegnemen van barrières

Het verkleinen van sociaal-maatschappelijke barrières die vorming belemmeren
Ondekken of jouw project aan onze voorwaarden voldoet?
Doe de check

Wij investeren in

Jeugd en jongeren

Brede vormingsactiviteiten voor jeugd en jongeren tot 30 jaar

Vorming van begeleiders

Activiteiten voor en door volwassenen ten dienste van de brede vorming

Wegnemen van barrières

Het verkleinen van sociaal-maatschappelijke barrières die vorming belemmeren
Ondekken of jouw project aan onze voorwaarden voldoet?
Doe de voorwaardencheck

Hart voor jeugd en jongeren

Stichting Steunfonds heeft sinds 1956 al vele projecten en activiteiten succesvol ondersteund. Al deze projecten hadden direct betrekking op de vorming van mensen. Een aantal projecten hebben wij op deze website uitgelicht.

Projecten in beeld

Nieuws

cross