Doe een aanvraag

'Waar ben je thuis?' | LUX Den Haag

'Waar ben je thuis?' Een vraag waarop het antwoord niet altijd even makkelijk te vinden is. De LUX Academy organiseerde - mede dankzij een financiële bijdrage van Stichting Steunfonds - een reeks thema-avonden om hierop te reflecteren.

Zoektocht naar je authentieke zelf

In de periode maart - juli 2023 organiseerde LUX Den Haag een serie van vijf bijeenkomsten rondom de vraag wie wij zijn en/of waar we thuis zijn. LUX is een pioniersplek van de PKN Den Haag en biedt jongvolwassenen een plek om vragen te stellen, antwoorden te vinden, om te zijn en te worden. De LUX Academy organiseert door het jaar heen masterclasses, lezingen en workshops.

'Waar ben je thuis?' is mede dankzij een financiële bijdrage van Stichting Steunfonds gerealiseerd.

Indrukwekkende gastsprekers

De serie 'Waar ben je thuis?' draait om de vraag bij wie en/of waar we thuis (kunnen) zijn. Een vraag die bij iedereen unieke gevoelens en ideeën oproept. Een vraag waarop het antwoord gevormd wordt door onze persoonlijke verhalen en ervaringen.

Elke avond werd samen met een gastspreker ingezoomd op een aspect verbonden aan dit thema. De gastsprekers van deze serie:

  • Kiza Magendane en Hizir Cengiz over 'de waarde van je roots'
  • Israel van Dorsten over 'jezelf laten zien'
  • Marleen de Rooy en Auke van Eijsden over 'staande blijven in een hectische wereld'
  • Splinter Chabot over 'jezelf zijn'
  • Wouter van Noort over 'onze onlosmakelijke verbinding met de natuur'

Stilte en persoonlijke reflectie

Naast een interview met de gastspreker, werd tijdens elke avond volop ruimte geboden voor stilte en persoonlijke reflectie. Bij alle bijeenkomsten was een professionele fotograaf aanwezig die portretfoto's maakte. Bezoekers werden uitgenodigd om hun persoonlijke gedachten/reflecties vast te laten leggen in een portretfoto. Een selectie van 25 portretfoto's is tijdens Open Monumentendag 2023 getoond in de Lutherse kerk Den Haag. De expositie is ook inzichtelijk in een online fotoboek, met daarin de persoonlijke verhalen achter de portretten.

Ook financiële steun voor jouw project aanvragen?

Stichting Steunfonds kent meerdere keren per jaar financiële steun toe. Ben jij vrijwilliger of betrokken bij een organisatie die gericht is op de vorming en ontwikkeling van jeugd en jongeren en op zoek naar financiële ruimte om jouw project te realiseren? Op onze informatiepagina lees je welke projecten kans van slagen hebben bij Stichting Steunfonds.

Let op: het indienen van een aanvraag geeft geen garantie op toekenning. Het bestuur beoordeelt elke aanvraag individueel en bekijkt zorgvuldig of aan de gestelde vereisten voldaan wordt. Over het besluit wordt niet gecorrespondeerd.

Foto's

Bekijk andere projecten

cross