Doe een aanvraag

Maatschappelijke Diensttijd - Stichting Netwerk Dordtse Helden

Stichting Steunfonds ondersteunt projecten die een positieve impact hebben op de vorming van jeugd en jongeren. Een van de projecten die kon rekenen op financiële steun is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) YourCube en MDT Onderwijs, ontwikkeld door Stichting TijdVoorActie en uitgevoerd door Stichting Netwerk Dordtse Helden.

MDT YourCube en MDT Onderwijs: jongeren in actie voor persoonlijke groei

Stichting Steunfonds ondersteunt projecten die een positieve impact hebben op de vorming van jeugd en jongeren. Een van de projecten die kon rekenen op financiële steun is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) YourCube en MDT Onderwijs, ontwikkeld door Stichting TijdVoorActie en uitgevoerd door Stichting Netwerk Dordtse Helden.

Positieve impact op de samenleving

Door vrijwilligerswerk te doen, leren jongeren empathie, sociale verantwoordelijkheid en het belang van gemeenschapszin. Dit draagt niet alleen bij aan hun persoonlijke groei, maar ook aan hun sociale bewustzijn en betrokkenheid bij de samenleving.

Jezelf ontwikkelen door het helpen van een ander

Tijdens de maatschappelijke diensttijd zetten jongeren (12-30 jaar) zich vrijwillig in voor een ander, terwijl ze tegelijkertijd ook waardevolle persoonlijke groei doormaken. Bij MDT YourCube krijgen jongeren de kans om zich gedurende 3 tot 6 maanden, in totaal 80 uur, in te zetten voor mensen die zelf weinig of geen sociaal netwerk hebben. Jongeren die meedoen aan MDT YourCube melden zich individueel en op eigen initatief aan.

Naast MDT YourCube bestaat het MDT Onderwijs, een traject dat is gekoppeld aan het schoolprogramma van jongeren. Zo worden combinaties gemaakt met stages of met het thema burgerschapsvorming. Deelnemers van MDT Onderwijs zamelden onder meer voedsel in voor de voedselbank, hielpen bij de dagbesteding voor mensen met een beperking, gaven bijles aan kinderen uit de buurt en verzorgden een buurtlunch. Voor sommige leerlingen is de maatschappelijke diensttijd ook een manier om hun Nederlandse taalvaardigheden verder te ontwikkelen.

Persoonlijke begeleiding van jongeren

Iedere jongere die meedoet met MDT YourCube of MDT Onderwijs kan rekenen op begeleiding en training. Mede dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Steunfonds konden door Stichting Netwerk Dordtse Helden workshops, bijeenkomsten en trainingen worden georganiseerd waarin professionals ingaan op thema's rondom zelfontwikkeling.

Aanvullend op de groepsactiviteiten krijgen de jongeren individuele begeleiding. Tijdens een intakegesprek worden samen met de jongere persoonlijke doelen opgesteld. Vervolgens wordt er een plek gezocht waar de jongere aan de slag kan gaan. Deze plek wordt uitgezocht op basis van de interesses en leerdoelen van de jongere.

Verdieping en ontmoeting

Naast het vrijwilligerswerk organiseert Stichting Netwerk Dordtse Helden Skill&Chill-sessies voor de deelnemende jongeren. Deze avonden staan in het teken van samen eten, veel gezelligheid en ontmoeting. Tijdens Skill&Chill-sessies delen jongeren ervaringen en stellen ze vragen aan elkaar en aan begeleiders. Iedere Skill&Chill avond staat daarnaast in het teken van een thema: in 2023 werd er onder meer een avond georganiseerd rondom het onderwerp 'sociaal netwerk'.

Zelf ook een aanvraag indienen?

Stichting Steunfonds investeert in de vorming en ontwikkeling van jeugd en jongeren. Wist je dat je binnen een paar klikken al een inschatting kunt maken of jouw project aan onze voorwaarden voldoet?

Doe de voorwaardencheck!

Foto's

Bekijk andere projecten

cross