Doe een aanvraag

Kinder- en Jeugdcoaching Congres (Leger des Heils)

Op 15 november 2023 vond in Lunteren het vierde Kinder- en Jeugdcoaching Congres plaats. Stichting Steunfonds heeft een financiële bijdrage geleverd om dit congres mogelijk te maken. Want het werk dat kinder- en jeugdcoaches doen, komt ten volle ten goede aan het kind. Waar het kind gaat, daar gaat de kinder- of jeugdcoach.

Stichting Steunfonds steunt het 4e Kinder- en Jeugdcoaching Congres

Op 15 november 2023 vond in Lunteren het vierde Kinder- en Jeugdcoaching Congres plaats. Stichting Steunfonds heeft een financiële bijdrage geleverd om dit congres mogelijk te maken. Want het werk dat kinder- en jeugdcoaches doen, komt ten volle ten goede aan het kind. Waar het kind gaat, daar gaat de kinder- of jeugdcoach. Zij zijn er voor kinderen in complexe omstandigheden, als er vaak veel hulpverleners betrokken zijn in het leven van een kind. Op het Kinder- en Jeugdcoaching Congres hebben 120 deelnemers kennis en inspiratie opgedaan en ervaringen uit de dagelijkse praktijk met elkaar uitgewisseld.

Twee gastsprekers: Arjen van Assen & Marike van Gemert

In de ochtend werd het programma verzorgd door twee gastsprekers. Arjen van Assen trapte het congres af. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit van Kinder- en Jeugdcoaching. De resultaten van zijn onderzoek licht hij met veel passie toe. De positieve resultaten zijn inmiddels verwerkt in de vernieuwde methodiekbeschrijving en een interventiebeschrijving t.b.v. het indienden van de interventie in de Databank voor Effectieve Jeugdinterventies van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut).

De tweede gastspreker, Marike van Gemert, neemt de congresdeelnemers mee in haar kennis en eigen ervaringen. Zij is schrijfster van het praktijkboek Praten met kinderen over kindermishandeling. Waar Van Gemert betreft moet elk gesprek met een jeugdige berusten op drie pijlers:

  1. Helderheid over het doel van het gesprek: wat moet je doen als professional, wat is je rol en taak?
  2. Veiligheid in het contact met het kind: voelt het kind zich veilig bij mij, is er werkelijk contact, ervaart het kind een betrouwbare omgeving, volg en respecteer ik haar of zijn verhaal, gevoelens en wensen.
  3. Communicatie over je verantwoordelijkheid: voor Kinder- en Jeugdcoaches is het leidmotief "waar jij gaat, ga ik ook".

Delen in ervaring: wat maakt het kind mee?

Om de deelnemers van het congres actief te betrekken, laat Van Gemert hen opstaan en de ogen sluiten. Zelf houdt zij een ballon in haar hand. De deelnemers krijgen te horen dat zij deze ballon op enig moment zal laten klappen. Het is muisstil in de zaal. Er gebeurt niets.

Iedereen mag de ogen weer opendoen. Van Gemert vraagt de deelnemers vervolgens wat er intern gebeurt als je zo staat te wachten. De reacties maken duidelijk dat dit is wat kinderen vaak voelen. Een opbouwende spanning, voortdurende alertheid en zich wapenen voor als er iets gebeurt.

Workshops in de middag

In de middag kunnen de congresdeelnemers meedoen aan verschillende workshops. Over cultuur, mensenhandel, seksualiteit, bewegen, drama en tekenen. Een van de workshops heet 'Als de poppetjes op tafel staan' en laat kinder- en jeugdcoaches proeven wat Taal Erbij kan bijdragen aan het gesprek met jeugdigen. Een aantal reacties van de deelnemers:

" Het kind kan eigen regie en tempo bepalen." 

" Mooi om de schatten, krachten, positieve eigenschappen zo concreet en tastbaar op tafel te hebben. Je kunt ze aanraken en het roept bijna vanzelf mooie nieuwsgierige vragen op in een gezamenlijke zoektocht."

" Je kunt samen een beetje afstand nemen en vragen stellen aan de mensen die op tafel staan, het is minder confronterend. Zeker als het om moeilijke situaties of emoties gaat."

Foto's

Bekijk andere projecten

cross