Doe een aanvraag

Leer-/werkboerderij De Locatie

Jeugdzorgboerderij De Locatie heeft mede dankzij financiële steun van Stichting Steunfonds leer-/werktrajecten opgezet voor kwetsbare jongeren. Met individuele programma's en de juiste ondersteuning zorgt De Locatie samen met de jongeren voor een succesvolle re-integratie in de maatschappij of uitstroom naar een studie of baan.

Persoonlijke begeleiding voor kwetsbare jongeren

Jeugdzorgboerderij De Locatie in Vlijmen biedt kleinschalige en persoonlijke hulp aan kwetsbare jeugd en jongeren. In een natuurlijke omgeving biedt De Locatie verschillende trajecten aan om jongeren te begeleiden naar re-integratie in de maatschappij of terugkeer in het (speciaal) onderwijs. Stichting Steunfonds heeft jeugdzorgboerderij De Locatie financiële steun toegekend voor het opzetten en uitrollen van leer-/werktrajecten voor jongeren vanaf 12 jaar in de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch.

Wat houdt Project Leer en Werk in?

Met Project Leer en Werk biedt De Locatie maatwerktrajecten voor jongeren die - om welke reden dan ook - een drempel ervaren om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Op De Locatie is voor hen ruimte om te leren werken en vaardigheden te ontwikkelingen die een (werkend) leven lang van pas komen. Hierbij ontvangen de jongeren professionele begeleiding en ondersteuning op maat. Daarnaast worden de jongeren aangemoedigd om op hun eigen tempo te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan zelfstandigheid en zelfverzekerdheid. Zo kunnen zij uiteindelijk uitstromen bij Project Leer en Werk en succesvol instromen bij een baan, opleiding of een combinatie van beide.

Om trots op te zijn:

3 nieuwe werkplaatsen gerealiseerd

Om de leer-/werktrajecten aan te kunnen bieden die De Locatie voor ogen heeft, zijn drie nieuwe, geprofessionaliseerde leer-/werkplaatsen gerealiseerd: een smidse, een fietsenwerkplaats en een klussenwerkplaats. Ook alle benodigde gereedschappen om de jongeren daadwerkelijk de vaardigheden te kunnen leren, zijn aanwezig.

3 leer-/werkprogramma's op De Locatie

Binnen Project Leer en Werk biedt jeugdzorgboerderij De Locatie drie programma's aan: twee entreeopleidingen en één algemeen werkervaringstraject. Ook de bijbehorende lesprogramma's en het bijbehorend lesmateriaal zijn ontwikkeld en volledig in gebruik.

Samenwerking met 5 werkgevers

Jongeren die het leer-/werktraject hebben doorlopen en klaar zijn voor de volgende stap, kunnen doorstromen naar een van de vijf (lokale) werkgevers waar De Locatie een samenwerking mee heeft opgebouwd. Dankzij intensief contact met lokale werkgevers zijn stageplaatsen beschikbaar waar jongeren ervaring op kunnen doen. Samen met deze werkgevers zorgt Stichting De Locatie voor een hogere uitstroom en een goede re-integratie van de jongeren in de maatschappij.

40% van de jongeren is doorgestroomd

Binnen de pilotperiode heeft jeugdzorgboerderij De Locatie in totaal 15 kwetsbare jongeren begeleid binnen een leer-/werktraject. Hiervan is uiteindelijk 40 procent doorgestroomd naar een studie of baan. Een prachtig resultaat!

Sociale bijdrage aan de buurt

Jeugdzorgboerderij De Locatie vervult een actieve sociale rol in de buurt. Contact tussen vrijwilligers uit de buurt en de jongeren van De Locatie stimuleert de sociale band tussen elkaar. Ook verlaagt het de drempel voor jongeren om in de toekomst terug te keren naar de maatschappij. Mensen in de omgeving profiteren daarnaast van de vakspecifieke vaardigheden die de jongeren in het leer-/werktraject opdoen. De Locatie biedt verschillende laagdrempelige diensten aan de mensen in de omgeving: fietsreparatie, klusjes bij de smidse of in de klussenwerkplaats.

Stimuleringsprijs SZZ

Stichting De Locatie heeft met het opzetten en implementeren van het leer-/werktraject succesvol faciliteiten gecreëerd om jongeren te laten 'oefenen' met werken. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) heeft hiervoor de stimuleringsprijs toegekend aan het project 'Leren door Doen', een verlengde van project Leer en Werk.

Zelf ook financiële steun ontvangen?

Om te kijken of jouw project of organisatie in aanmerking komt voor financiële ondersteuning, kun je op onze aanvraagpagina een snelle check doen. Aan de hand van zeven vragen kom je erachter of het indienen van een aanvraag kans van slagen heeft.

Let op: voldoet jouw project aan de basisvoorwaarden, dan geeft dit nog garantie op toekenning van financiële steun. Het bestuur van Stichting Steunfonds beoordeelt elke aanvraag individueel en met grote zorgvuldigheid. Over het genomen besluit wordt niet gecorrespondeerd. 

Foto's

Bekijk andere projecten

cross