Doe een aanvraag

Studentenlezingen over (on)gelijkheid

Het Groningse dispuut Yir'at 'Adonay van de landelijke studentenvereniging C.S.F.R. organiseerde drie jaarlezingen rondom het thema '(on)gelijkheid' en realiseerde de Drie Formulieren-podcast. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Stichting Steunfonds.

Samen stilstaan bij (on)gelijkheid in kerk en maatschappij

De Groningse studentenvereniging Yir'at 'Adonay heeft in 2022 een drietal lezingen georganiseerd rondom het thema '(on)gelijkheid'. Yir'at 'Adonay is een christelijke vereniging waar studenten samenkomen om antwoorden te zoeken op levensvragen en het gesprek met elkaar aan te gaan over levenbeschouwelijke thema's. Stichting Steunfonds heeft voor de organisatie van de jaarlezingen en het maken van een podcastserie financiële steun toegekend aan Yir'at 'Adonay.

Terugblik op de themalezingen '(on)gelijkheid'

Themalezing 1: Sociale ongelijkheid

Tijdens de eerste themalezing - verzorgd door dr. S. Bouwhuis - stond het thema 'sociale ongelijkheid' centraal. Onderwerp van gesprek was onder meer: hoe groot is de kans om een kwartje te worden als je voor een dubbeltje geboren bent? Dankzij scherpe vragen vanuit het publiek ontstond na de lezing een verdiepend gesprek waarbij de leden van Yir'at 'Adonay en andere belangstellenden elkaar op intellectuele wijze wisten uit te dagen.

Themalezing 2: Invloed van het verleden op (on)gelijkheid van vandaag

De tweede themalezing werd verzorgd door dr. B. Henkes, die zelf van jongs af aan de ongelijkheid in de wereld heeft meegekregen. Vanuit zijn bedrijf had haar vader veel contact met Afrika, wat op de jonge Henkes een diepe indruk achterliet. Deze persoonlijke ervaring en haar kennis over ongelijkheden in het verelden en de invloed van die ongelijkheden op het heden, boden handvatten voor een interessante en aangrijpende lezing.

Themalezing 3: Gelijkheid in de kerk

De afsluitende themalezing van 2022 stond in het teken van (on)gelijkheid in de kerk. De lezing werd verzorgd door drs. J. Schippers, directeur van het wetenschappelijk instituut voor de SGP. Schippers sprak onder meer over de gelijkheid van man en vrouw in de kerk en weidde daarnaast uit over de taak en de visie van de kerk met betrekking tot (on)gelijkheid in de kerk en de maatschappij.

Tweedelige podcastserie over de Drie Formulieren

Het Groningse dispuut Yir'at 'Adonay maakt deel uit van de landelijke reformatorische studentenvereniging C.S.F.R. en staat in de gereformeerde traditie. Dit houdt in dat leden proberen te leven en student te zijn vanuit het geloof in God, en op grond van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. In een tweedelige podcastserie worden de Drie Formulieren verder besproken, met bijdragen van een viertal gastsprekers.

Aflevering 1: Heidelbergse Catechismus

In de eerste aflevering van 'de Drie Formulieren' zijn prof. Dr. André Aleman en dr. Theo Pleizier te gast om met elkaar en de luisteraar in gesprek te gaan over de Heidelbergse Catechismus. Aleman en Pleizier bespreken de relevantie van dit formulier en gaan dieper in op de bekende drieslag 'ellende, verlossing en dankbaarheid'. In hoeverre kan deze volgorde beschouwd worden als bekeringsstructuur? Afsluitend komt het grootste misverstand over de Catechismus ter tafel.

Aflevering 2: Nederlandse Geloofsbelijdenis

De tweede afleving van 'de Drie Formulieren' draait om de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Na een korte toelichting op de geschiedenis van de NGB, bespreken gastsprekers dr. Jos Bart en ds. Wim-Kees van Slooten de rol en het gezag van de Bijbel in het geloof (art. 3-7). In hoeverre heeft de Bijbel antwoord op onze vragen in het leven? Ook is er ruimte voor discussie over artikel 36, die gaat over de rol van de overheid. Is streven naar een christelijke overheid een doel of een utopie?

Benieuwd naar de podcastserie? Luister de afleveringen zelf terug op Spotify

Zelf ook een aanvraag indienen voor financiële steun?

Op onze informatiepagina vind je alle informatie die je nodig hebt. Hier lees je onder meer aan welke voorwaarden een project of activiteit moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het bestuur van Stichting Steunfonds beoordeelt elke aanvraag met grote zorg en aandacht, maar kan niet garanderen dat de (volledige) steun wordt toegekend. Een aanvraag kun je alleen digitaal indienen!

No ACF gallery field data found

Foto's

Bekijk andere projecten

cross