Doe een aanvraag

Financiële steun toegekend

Vijftal aanvragen voor financiële steun toegekend Bij de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur alle - op tijd ingediende - aanvragen besproken en beoordeeld. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad over het genomen besluit. Een vijftal projecten en/of organisaties ontvangt deze periode financiële ondersteuning van Stichting Steunfonds. Eerstvolgende sluitingsdatum nieuwe aanvragen Op 26 juli

Vijftal aanvragen voor financiële steun toegekend

Bij de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur alle - op tijd ingediende - aanvragen besproken en beoordeeld. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad over het genomen besluit. Een vijftal projecten en/of organisaties ontvangt deze periode financiële ondersteuning van Stichting Steunfonds.

Eerstvolgende sluitingsdatum nieuwe aanvragen

Op 26 juli a.s. zal het bestuur samenkomen om alle nieuw ingediende aanvragen te beoordelen. Uitsluitend aanvragen die via het online aanvraagformulier op uiterlijk 16 juli ingediend zijn, zullen worden behandeld. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseert het bestuur om vooraf altijd goed de informatiepagina door te lezen.

Lees verder

cross