Doe een aanvraag

Oproep: eindverslag delen

Heb je financiële steun ontvangen van Stichting Steunfonds? Vergeet dan niet na afronding van jouw project een eindverslag en financiële verantwoording te delen.

Eindverslag en financiële verantwoording al gedeeld?

In 2022 en 2023  heeft Stichting Steunfonds opnieuw vele vrijwilligersorganisaties en jeugd- en jongerenprojecten middels een financiële bijdrage op weg geholpen. Zodra het beoogde project is uitgevoerd dient een financiële verantwoording en eindverslag gedeeld te worden.

Is jouw organisatie hier nog niet aan toegekomen? Deel deze dan alsnog zo snel mogelijk met het bestuur.

Waarom vragen we je om een eindverslag te delen?

Stichting Steunfonds hoort graag terug hoe jouw project heeft bijgedragen aan de vorming en ontwikkeling van jeugd en jongeren. Wij lezen altijd met erg veel plezier hoe de beoogde plannen tot leven zijn gekomen. Bovendien delen we regelmatig een terugblik op projecten die eerder al financiële steun hebben ontvangen. Een terugblik op de prachtige initiatieven waar Stichting Steunfonds aan bijgedragen heeft biedt niet alleen inspiratie voor andere vrijwilligers, het geeft ook goed beeld van het soort project dat Stichting Steunfonds kan ondersteunen.

Is het delen van een financiële verantwoording verplicht?

Na afronding van het beoogde project verwacht Stichting Steunfonds een financiële verantwoording. Dit is een voorwaarde waarop de financiële steun wordt toegekend. Wij vinden het belangrijk dat de financiële bijdrage ook echt daar terechtkomt waar die bedoeld is. De verantwoording hoeft geen professionele verklaring te zijn. Wat we wel vragen? Transparantie over de besteding van de financiële steun.

Lees verder

cross