Doe een aanvraag

Nieuwe aanvragen toegewezen

Maar liefst 11 nieuwe projecten kunnen rekenen op financiële steun van Stichting Steunfonds.

Nieuwe aanvragen toegewezen

In de bestuursvergadering van 5 april 2024 zijn alle nieuw binnengekomen aanvragen besproken. Daaruit volgt mooi nieuws: maar liefst 11 projecten kunnen rekenen op financiële steun van Stichting Steunfonds. Het bestuur wenst de betrokkenen veel succes en plezier bij het uitvoering van de projecten!

Eerstvolgende bestuursvergadering

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 4 juni. Wil je zelf een aanvraag indienen en nog voor de zomer terugkoppeling? Zorg er dan voor dat jouw aanvraag uiterlijk 10 dagen voor de bestuursvergadering (zondag 26 mei) volledig is ingediend via het digitale aanvraagformulier. Aanvragen die te laat of niet volledig zijn aangeleverd, worden op een later moment in behandeling genomen.

Lees verder

cross