Doe een aanvraag

Herbenoeming bestuursleden

Secretaris en penningmeester herbenoemd Tijdens de bestuursvergadering van 24 mei jl. is ingestemd met de herbenoeming van secretaris W.M.A. (Wilma) der Weduwe-de Groot en penningmeester J.M. (Hans) van Domburg. Zij zullen per 1 juli 2023 hun vrijwillige bestuursfunctie voortzetten voor een periode van vier jaar. "Ik vind het mooi om te zien welke projecten steeds

Secretaris en penningmeester herbenoemd

Tijdens de bestuursvergadering van 24 mei jl. is ingestemd met de herbenoeming van secretaris W.M.A. (Wilma) der Weduwe-de Groot en penningmeester J.M. (Hans) van Domburg. Zij zullen per 1 juli 2023 hun vrijwillige bestuursfunctie voortzetten voor een periode van vier jaar.

"Ik vind het mooi om te zien welke projecten steeds weer worden opgezet om de jeugd en daarmee de samenleving vooruit te helpen. Het is fijn dat ik als bestuurslid van Stichting Steunfonds daaraan ook een bescheiden bijdrage kan en mag leveren. Daarmee ga ik dan ook graag nog 4 jaar door." - Wilma, secretaris

"Vrijwilligers werken vanuit hun hart. Er zijn in Nederland gelukkig heel veel vrijwilligers en al die vrijwilligers doen 'iets goeds'. Wat is er nou mooier dan het ondersteunen van deze vrijwilligers bij hun projecten, vanuit mijn rol als bestuurslid bij Stichting Steunfonds. Het is mooi om te zien hoeveel projecten hiervan bijdragen aan het bijzondere doel van Stichting Steunfonds, de ontwikkeling en vorming van jeugd en jongeren. Ik kan als bestuurslid echt blij worden als we een terugkoppeling krijgen van een geslaagde activiteit waaraan wij financiële steun hebben verleend. Weer bijgedragen aan een stukje “hemel op aarde”. Ik kijk dan ook uit naar alle aanvragen de komende 4 jaar." - Hans, penningmeester

Lees verder

cross