Doe een aanvraag

Bestuursmededelingen

Ingediende aanvragen behandeld Op 24 maart 2023 is het bestuur van Stichting Steunfonds samengekomen om alle ingediende aanvragen te behandelen. Als bestuur zijn wij erg blij te zien dat er dit keer veel aanvragen zijn binnengekomen om de vorming van jeugd en jongeren financieel te ondersteunen. De ingediende aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld door de bestuursleden.

Ingediende aanvragen behandeld

Op 24 maart 2023 is het bestuur van Stichting Steunfonds samengekomen om alle ingediende aanvragen te behandelen. Als bestuur zijn wij erg blij te zien dat er dit keer veel aanvragen zijn binnengekomen om de vorming van jeugd en jongeren financieel te ondersteunen. De ingediende aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld door de bestuursleden. Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad of financiële ondersteuning is toegekend.

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 24 mei 2023. Nieuwe aanvragen dienen uiterlijk 15 mei 2023 ingediend te zijn via het aanvraagformulier. Alle aanvragen die na deze datum binnenkomen worden behandeld op de daaropvolgende vergadering van 26 juli.

Jaarstukken 2022 afgerond

Stichting Steunfonds maakt na afloop van ieder kalenderjaar bekend aan hoeveel projecten een financiële bijdrage is toegekend. Ook de totaalsom aan financiële ondersteuning is terug te vinden in ons financieel overzicht.

Lees verder

cross