Doe een aanvraag

Duofiets voor Stichting Frion Zorg

Samen een ritje op de duofiets of heerlijk ontspannen met veilig snoezelmateriaal? Dankzij de financiële steun van Stichting Steunfonds is het mogelijk voor cliënten van twee woongroepen van Frion Zorg in Zwolle.

Klein geluk voor mensen met een beperking

Dankzij een financiële bijdrage van Stichting Steunfonds beschikken twee woongroepen van Stichting Frion Zorg in Zwolle sinds kort over een prachtige duofiets en snoezelmateriaal voor cliënten. Samen met hun begeleiders en familieleden kunnen zij zo op een passende en veilige manier ontspannen, hun vaardigheden ontplooien en de wereld ontdekken.

"Wij zijn ervan overtuigd dat we met de gedane investering een mooi project hebben gerealiseerd, dat daadwerkelijk voor alle cliënten kan worden ingezet als activiteit."

- Stichting Frion Zorg

Denken in mogelijkheden biedt kansen

Stichting Frion Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en ontplooiing van mensen met een verstandelijke beperking. Door activiteiten aan te bieden die passen bij de levensfase, interesses en mogelijkheden van cliënten, zoekt Stichting Frion Zorg naar de juiste balans tussen zorg en ondersteuning en ontplooiing en bescherming.

Foto's

Bekijk andere projecten

cross